Anunţ de demarare a concursului de planuri de afaceri

Anunţ de demarare a concursului de planuri de afaceri

Administratorul schemei de antreprenoriat ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA anunță demararea concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului ”START UP AIR – Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest” (ID 103955), co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 prin programul România Start up Plus.

 

Concursul pentru selecția planurilor de afaceri se adresează tuturor celor 450 de persoane înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului Start up AIR – Antreprenoriat inovativ în regiunea Nord-Vest care îndeplinesc condițiile de eligibilitate cuprinse în Schema de ajutor de Minimis şi în Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de planuri de afaceri și care și-au exprimat în scris dorința de a participa la activitățile proiectului în etapa de informare și selecție sau ulterior finalizării cursului, astfel:

 1. Minim 400 persoane care au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului în ordinea absolvirii
 2. Maxim 50 persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului, însă au absolvit acest tip de curs

 

Concursul de planuri de afaceri presupune aprobarea spre finanțare sub forma ajutorului de minimis a 60 planuri de afaceri în cuantum de 148.600 lei/ plan de afacere pentru înființarea a 60 de întreprinderi non-agricole în mediul urban în regiunea Nord Vest.

 

Termenul de depunere a planurilor de afaceri:

 1. pentru absolvenții programului de formare de competențe antreprenoriale desfășurat în cadrul proiectului – în termen de 15 zile de la data examenului de absolvire
 2. pentru participanții înscriși în grupul țintă al proiectului care au absolvit anterior un program de formare antreprenorială de minim 40 de ore și care s-au înscris în proiect cu minim 30 de zile înainte de lansarea sesiunii – în termen de 30 zile de la data înregistrării în grupul țintă

 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • Cerere de înscriere/participare la concursul de planuri de afaceri (Anexa 7) în original
 • Planul de afaceri (Anexa 8) însoțit de buget și anexe – în original și în format electronic (pdf, iar bugetul în format Excel)
 • Declarație pe proprie răspundere (Anexa 9) în original
 • Certificat/adeverință curs de formare antreprenorială – conform cu originalul

 

Dosarul de concurs va fi depus în format fizic și electronic (CD/DVD/USB) la sediul partenerului care organizează concursul până la data limită anunţată pentru fiecare sesiune de concurs. Fiecare partener va lansa anunţul privind sesiunea de concurs de planuri de afaceri pentru fiecare serie de curs de formare antreprenorială organizată, participanţii fiind informaţi cu privire la data limită de depunere a planurilor de afaceri pentru sesiunea respectivă.

 

Dosarele transmise după data limită de depunere vor fi declarate neconforme!

 

Concursul de planuri de afaceri presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. înscrierea participanților
 2. numirea comisiei de evaluare
 3. verificarea conformității și eligibilității planurilor de afaceri
 4. evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri
 5. selecția finală.

 

ATENȚIE!

În cadrul prezentului proiect o persoană poate participa o singură dată și poate depune un singur plan de afaceri!

 

Mai multe informaţii legate de condițiile de participare şi de eligibilitate pentru înscrierea la concurs, condiţiile restrictive pentru finanţare, conţinutul dosarului de concurs, modalitatea de depunere, modalitatea şi criteriile de evaluare a planurilor de afaceri, modalitatea de afișare/comunicare a rezultatelor, modalitatea de soluționare a contestațiilor poţi consulta în Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de planuri de afaceri şi anexele aferente.

 

Pentru detalii suplimentare privind concursul de planuri de afaceri, poţi să ne contactezi la adresa de email startupair.biz@gmail.com

 

Mult succes!

Previous Post10 motive pentru care să te înscrii în proiectul StartupAIR
Next PostInceptus România lansează prima sesiune de depunere a planurilor de afaceri pentru concurs