Anunţ de modificare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de planuri de afaceri Revizia 1 – august 2018

Administratorul schemei de antreprenoriat Asociaţia Inceptus România, împreună cu Partenerii săi Partenerul 1 – Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Partenerul 2 – SC FIATEST SRL şi Partenerul 3 – Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj, anunță actualizarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de planuri de afaceri (revizia 1 august 2018) elaborată în cadrul proiectului START UP AIR – Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest (ID 103955) prin completarea Capitolului. 2.4. Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri şi a Capitolului 2.5 Selecţia finală astfel:

 • posibilitatea de a solicita clarificări în etapa de evaluare tehnico-financiară cu termen de răspuns în termen de maxim 3 zile lucrătoare
 • explicarea modului de aplicare a criteriului de selecţie teritorial
 • explicarea modului de aplicare a criteriului de selecție – teme orizontale și secundare
 • explicarea modului de aplicare a criteriului de selecție – absolvire curs
 • explicarea modului de aplicare a criteriului de selecție – cod CAEN
 • modul de întocmire a listei finale cu planurile de afaceri selectate spre finanțare în funcţie de criteriile de teritorialitate, teme orizontale şi secundare, absolvire curs, cod CAEN.

MODIFICĂRI EFECTUATE

Capitolul 2.4 Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri, Secțiunea 2.4.1 Modul de realizare a procesului de evaluare se completează cu următoarele informații:

[…] Dacă se constată că unele documente sunt incomplete sau neclare se pot solicita clarificări. Clarificările se vor transmite electronic pe adresa de e-mail a aplicatului/partenerului, iar termenul de răspuns este de maxim 3 zile lucrătoare. În cazul în care nu se respectă termenul pentru depunerea clarificărilor sau clarificările nu sunt concludente, planul de afaceri va fi evaluat în baza documentelor deja existente.[…]

[…] Aplicarea criteriilor de selecție de mai sus se va face după cum urmează:

1

1) Aplicarea criteriului de selecție teritorial – minim 2 planuri de afaceri din fiecare judeţ

al regiunii Nord-Vest Din lista cu planurile de afaceri aranjate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în Grila de evaluare, se vor selecta primele două planuri de afaceri cu punctajul cel mai mare din fiecare județ al regiunii Nord Vest. Exemplu: 2 PA selectate din județul Cluj

2 PA selectate din județul Bistrița Năsăud 2 PA selectate din județul Bihor 2 PA selectate din județul Maramureș 2 PA selectate din județul Satu Mare 2 PA selectate din județul Sălaj

2) Aplicarea criteriului de selecție – teme orizontale și secundare Planurile de afaceri aranjate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în Grila de evaluare vor fi încadrate la una din cele 5 teme orizontale și secundare detaliate mai jos. Un plan de afaceri poate fi încadrat într-una din temele de mai jos doar dacă a obţinut punctajul maxim la criteriul de evaluare aferent temei din grila de evaluare tehnico-financiară. Dacă un plan de afaceri se încadrează în mai mult de o temă, acesta va fi încadrat după necesitate, în funcție de numărul de locuri disponibile, cu completarea cu prioritate a temelor care conţin cele mai puține planuri. Se va avea în vedere includerea în etapa de selecție finală a:

 • minim 6 planuri de afaceri care propun măsuri de sprijinire a tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de CO2;
 • minim 6 planuri de afaceri care propun măsuri de promovare a temei Inovării sociale;
 • minim 15 planuri de afaceri care propun soluţii pentru implementarea TIC;
 • minim 6 planuri de afaceri care promovează consolidarea cercetării, dezvoltării şi inovării tehnologice;
 • minim 6 planuri de afaceri care propun măsuri de dezvoltare durabilă; Planurile de afaceri care nu se încadrează în nicio temă secundară vor fi punctate corespunzător grilei de evaluare și vor fi trecute pe lista planurilor admise doar după ocuparea locurilor aferente temelor secundare. În ordonarea descrescătoare a punctajelor planurilor de afaceri se vor avea în vedere următoarele criteriile suplimentare de selecție:
Previous PostStatus selecție grup țintă
Next PostINOVA TALKS se organizează şi la Bistriţa pentru viitorii antreprenori StartupAIR