ANUNȚ RECRUTARE EXPERT MONITORIZARE SUSTENABILITATE FIRME

Asociația Inceptus România anunță concurs pentru ocuparea postului de Expert monitorizare sustenabilitate firme pe o perioada determinata de 6 luni.

Conditiile de ocupare a postului sunt:

 1. Educație de specialitate: studii superioare
 2. Experienţă în specialitate: minim 5 ani în activități de verificare și/sau implementare și/sau monitorizare proiecte.
 3. Alte abilităţi, competențe şi aptitudini necesare: capacitate intelectuală de nivel superior, cunoștințe solide de antreprenoriat, capacitate de orientare spre oameni, aptitudini de comunicare, echilibru emotional, toleranţă la stres, planificare și organizare, aptitudini de a lucra cu documente, asumarea responsabilităţii, corectitudine, cinste, sociabilitate.
 4. Alte cerinţe: cunoştinţe de operare pe calculator

Atribuțiile postului:

 1. Respectă prevederile contractului individual de muncă;
 2. Monitorizează activitatea intreprinderilor înființate cu privire la sustenabilitatea acestora în baza metodologiei de monitorizare;
 3. Respectă măsurile de disciplină a muncii şi normele de comportare la locul de muncă şi faţă de beneficiarii proiectului;
 4. Întocmește Raportul lunar de activitate în conformitate cu modelul aprobat de catre Autoritatea Contractanta;
 5. Studiază în permanenţă şi respecta legislaţia în vigoare pentru domeniul său de activitate;
 6. Asigură confidenţialitatea cu privire  la datele personale ale beneficiarilor şi la documentele proiectului;
 7. Răspunde, în condiţiile legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin prin prezenta fişă a postului, prin contractul individual de muncă precum şi de respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare în domeniul specific de activitate;
 8. Îndeplineşte orice alte sarcini in vederea implementarii corespunzatoare a proiectului.

            Dosarul de concurs va curpinde:

 • CV
 • Documente justifficative care să ateste experiența solicitată
 • Diplome de studii
 • Copie CI

Dosarele se vor depune electronic, prin e-mail la adresa startupair.biz@gmail.com.

Termenul limită de transmitere a documentelor solicitate este 07.07.2020, ora 16.00.

Informații suplimentare necesare vor fi solicitate prin e-mail, la adresa menționată.

Previous Post# Jurnal de Carantina: POS Mobil: carantina contactless
Next Post#JurnalDeCarantină: Educația nu a intrat în pandemie