În ce constă concursul planurilor de afaceri?

Planurile de afaceri vor fi realizate direct de către beneficiari cu respectarea elementelor menționate în grila de evaluare, domeniile de referință și activitățile economice inovatoare.

Planurile de afaceri vor fi realizate pe un model standard și vor fi evaluate în baza unui proces transparent și a unei grile publice, de către persoane cu experiență în domeniul antreprenorial, financiar și bancar, independente de partenerii proiectului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde: planul de afaceri, declarații pe proprie răspundere și interviu / pitch pentru susținerea ideii de afacere.

Domeniile de referință (inclusiv cele punctate mai bine în evaluare)

 • turism și ecoturism
 • textile și pielărie
 • lemn și mobilă
 • industrii creative
 • industria auto și componente
 • tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor
 • procesarea alimentelor și băuturilor
 • sănătate și produse farmaceutice
 • energie și management de mediu
 • bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii

Se punctează suplimentar activitățile economice care aduc un plus prin:

 • inovare socială
 • utilizare de instrumente informatice
 • reducere a surselor de poluare și dezvoltare durabilă
 • cercetare-dezvoltare-inovare tehnologica