Asociaţia Inceptus România

 • Peste 20 de proiecte, din care 13 cu finanțare europeană
 • 800 de persoane care au participat la programe de formare profesională oferite de noi în domeniile: Competențe Antreprenoriale, Manager de Proiect, Consilier Orientare privind Cariera, Manager Îmbunătățire Procese, Comunicare în limbi străine engleză și germană, Inspector Resurse Umane, Competențe Informatice, Specialist în Economia Socială, Expert în Parteneriat Public Privat, Expert Achiziții Publice

Peste 10.000 de participanți la proiectele de educație, consiliere și mediere

Cine sunt partenerii proiectului START UP AIR?


Valoarea adăugată a parteneriatului dezvoltat în cadrul proiectului este relevantă sub aspectul impactului semnificativ estimat pe care proiectul îl va aduce în comunitatea în care se implementează, în speță regiunea Nord-Vest. De asemenea beneficiile aduse grupului țintă – persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană a regiunii NV – sunt semnificative din perspectiva caracterului inovativ în care vor fi abordate nevoile acestora.

Valoarea adăugată a parteneriatului rezidă și din experiența și expertiza specifică adusă de fiecare partener, experiență atât în managementul, implementarea și gestionarea de proiecte și bugete similare, cât și în activitățile propuse de formare și dezvoltare antreprenorială, analiză selecție planuri de afaceri, furnizare servicii de consiliere, consultanță și mentorat, asigurare sprijin pentru înființare și demarare afaceri și monitorizarea acestora.

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud


 • Una dintre cele mai active Camere de Comerţ judeţene din România
 • Promotorul implementării conceptului de responsabilitate socială corporativă în judeţul Bistriţa-Năsăud
 • Consultanță, mentorat, training pentru înființarea de afaceri

FiaTest SRL


 • Prima companie de consultanță din domeniul managementului calității
 • Consultanță și training pentru 400 organizații și peste 10.000 de cursanți
 • Companie înființată în 1991 – 26 de ani de activitate

Patronatul Tinerilor Întreprinzători Cluj


 • Organizație umbrelă pentru tinerii antreprenori din regiunea Nord Vest
 • Crearea de rețele de sprijinire și dezvoltare a antreprenoriatului local și regional
 • Promotor al antreprenoriatului în domenii tehnologice și industrii creative

Echipa Inceptus

Andrei Pop

Manager proiect


Anca Andreea Miclea

Manager proiect ian 2018 – ian 2019


Cosmina Simon

Responsabil implementare


Ramona Apetroaiei

Expert grup țintă


Rareș Iancu

Expert GT/Coord. stagii practică, mentorat/Monitor firme


Elena Caprar

Expert formare antreprenoriala


Bogdan Diaconu

Lector antreprenoriat si expert inovare sociala


Florin Șomodi

Lector antreprenoriat


Mihaela Diaconu Moga

Expert inovare socială


Raluca Miclea

Expert organizare Ateliere INOVA TALKS


Elena Tamaș

Expert selecție PA/Expert consiliere/Monitor firme


Andreea Anton

Asistent proiect/Expert consiliere/Monitor firme


Oana Bartha

Expert financiar


Radu Marincean

Manager financiar


Echipa CCIBN

Monica Muresan

Responsabil implementare


Cristina Codău

Expert grup țintă


Daniel Bălan

Expert grup țintă


Marin Mic

Expert grup țintă


Eugenia Pop

Expert formare antreprenorială


Cornelia Macarie

Lector antreprenoriat


Emilia Morariu

Lector antreprenoriat


Cristian Dunca

Expert selecție PA


Echipa FIATEST

Mihai Dumitriu

Responsabil implementare


Mihai Bușcă

Expert grup țintă/Monitor firme


Andrei Stan

Expert grup țintă


Andrei Hohan

Expert formare antreprenorială/Monitor firme


Augusta Romanta

Lector antreprenoriat


Daniela Pipas

Lector antreprenoriat


Violeta Daria

Lector antreprenoriat


Loana Jeckel

Expert selecție PA/Monitor firme


Echipa PTIC

Lavinia Cobrea

Responsabil implementare


Gina Tămaș

Responsabil implementare –  Lector antreprenoriat


Laura Suteu Moldovan

Expert GT


Larisa Perța

Expert grup țintă


Laviniu Chiș

Expert formare antreprenorială – Lector antreprenoriat/Monitor firme


Alexandru But

Expert TIC


Irina Georgescu

Expert organizare Ateliere TIC TALKS


Horațiu Pop

Expert selecție PA