„În perioada ianuarie-octombrie 2018 s-au efectuat activități de informare cu privire la activitățile proiectului și s-a realizat înscrierea propriu-zisă în grupul țintă.

Criteriile pe baza cărora au fost selectate persoanele participante la proiect au fost:

 • Vârsta de minim 18 ani.
 • Minim studii liceale.
 • Domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Vest (în oricare dintre județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj).
 • Intenția de a deschide o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Nord-Vest.
 • Apartenența la una dintre categoriile de pe piața muncii: angajat/angajat pe cont propriu, șomer, persoană inactivă

 

De asemenea, o altă condiție importantă având în vedere specificul proiectului (înființarea unui start-up) a fost ca persoanele care doresc înscrierea să nu fie acționari majoritari într-o firmă din același domeniu de activitate cu cel vizat de afacerea din proiect (*Notă: în momentul acordării finanțării, nu vor fi acționari majoritari în nicio altă firmă).”

Obiectivele în privința grupului-țintă al proiectului

 • Ne dorim să înscriem și să implicăm 450 de persoane în activitățile proiectului
 • Minim 400 de persoane din cele 450 să participe la cursul de antreprenoriat, dintre care 50% să fie femei
 • Maxim 50 de persoane care au deja certificatul de absolvire a unui curs de competențe antreprenoriale
 • Privind statutul pe piața muncii, ne propunem să implicăm minim 20 șomeri, minim 150 persoane inactive, minim 280 angajați/angajați pe cont propriu
 • Minim 20 de persoane din fiecare județ al regiunii Nord-Vest să beneficieze de formare
 • 60 de planuri de afaceri să primească finanțare (minim 2 afaceri din fiecare județ)

Rezultate finale înscriere și selecție

 • 468 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului din toate judetele regiunii Nord Vest (Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) din care 329 angajați și angajați pe cont propriu, 120 persoane inactive, 19  șomeri
 • 268 femei (adică 57,26 %) și 200 bărbați (adică 42,74%)
 • 16 seminarii de informare și recrutare derulate în fiecare județ
 • poze seminarii