Suntem in etapa de derulare a stagiilor de practica

În perioada 10 noiembrie 2018 – 9 ianuarie 2019, se vor organiza de către partenerii din proiect stagiile de practică în firme pentru cele 60 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare în cadrul concursului de planuri de afaceri derulat în proiectul Start Up AIR.

Ce este un stagiu de practică?

Un stagiu de practică este un schimb de bune practici în domeniul antreprenorial organizat în cadrul unei întreprinderi care activează în mediul de afaceri din regiunea de Nord-Vest a României și care derulează și activități economice încadrate în aceeași grupă CAEN cu domeniul de activitate cuprins în Planul de Afaceri selectat în cadrul proiectului pentru unul dintre cei 60 de viitori antreprenori.

Care este scopul derulării acestui stagiu?

Stagiul de practică urmărește sprijinirea și consilierea Viitorului antreprenor pentru a facilita integrarea acestuia în mediul de afaceri, îndrumarea acestuia în alegerea celor mai potrivite opțiuni tehnologice și economice, precum și încurajarea pentru deprinderea de abilități, aptitudini și informații pe care acesta să le utilizeze în vederea dezvoltării unei afaceri sustenabile în conformitate cu propriul Plan de afaceri selectat pentru finanțare.

Cum se va derula stagiul?

Stagiul de practică se va desfășura pe parcursul a 40 de ore în cadrul întreprinderii selectate sub îndrumarea unui mentor de practică și, în funcție de tipologia propriei afaceri/ propriului Plan de afaceri selectat în cadrul proiectului, va urmări studierea cel puțin a următoarelor aspecte:

  • Structura organizatorică și resurse umane
  • Fluxul operațional
  • Procesul tehnologic
  • Management
  • Strategia de vânzări
  • Marketing

La finalul stagiului se va completa un raport de evaluare de către practicant și mentor.

Derularea în bune condiții a stagiilor de practică va fi asigurată de către experții fiecărui partener din proiect, în funcție de locația de derulare a schimbului de bune practici.

Participarea la această etapă este obligatorie pentru toate persoanele selectate în cadrul proiectului pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 33.000 euro (echivalentul în lei), pentru afaceri non-agricole nou înființate în domenii competitive din mediul urban al regiunii Nord Vest.

Previous PostLista cu rezultatele finale in cadrul concursului de planuri de afaceri derulat în proiectul START UP AIR – Antreprenoriat Inovativ în Regiunea Nord Vest (ID 103955).
Next PostÎNTÂLNIREA CLUBULUI AIR4StartUps – FEBRUARIE 2019